top of page
Service av kompressor

Service

Dagens industri drivs idag till stor del av tryckluft.

Vårt främsta arbete är därför att säkerställa att er trycklufts-anläggning fungerar optimalt. Detta gör vi genom regelbunden service och genomgång.

 

Återkommande underhåll säkerställer att ni kan behåller tillräcklig prestanda samt att driften är fortsatt ekonomiskt hållbar.


Varje serviceavtal skräddarsys efter ert behov och storleken på er anläggning.
Vi finns tillgängliga för såväl planerade som akuta driftstopp och kan tillhandahålla tillfälliga lösningar så att ni kan fortsätta er produktion medan vi felsöker er anläggning. Vi utför service och reparation på samtliga av marknadens mest förekommande fabrikat.

Namnlös design (44).png
bottom of page