top of page
Läckagesökning

Läckagesökning i tryckluftssystem

En välinvesterad åtgärd.

Att genomföra läckagesökning och åtgärda tryckluftsläckor är en effektiv investering för att spara pengar både omedelbart och på lång sikt.


Genom att upptäcka och reparera läckor minskar ni förlusten av tryckluft, vilket leder till lägre energikostnader och ökad effektivitet i er produktion. Dessutom förebygger ni driftstörningar och säkerställer att er anläggning presterar på topp. Kontakta Frovena Service idag för professionell läckagesökning och pålitlig åtgärd av tryckluftsläckor.


Vid läckagesökning använder vi oss av ultraljudsmätare vilket innebär att vi kan utföra vissa åtgärder utan att behöva stoppa er produktion. Läckagesökning utförs generellt en gång om året men vi har också kunder som ser positiva resultat i att göra det oftare.
Läckagesökning är ett utmärkt miljömål för att visa på minskad miljöpåverkan genom lägre elförbrukning.

bottom of page