top of page
Läckagesökning

Läckagesökning

Att läckagesöka och åtgärda tryckluftsläckor är ett snabbt sätt att spara pengar direkt och över tid. Det förebygger också driftstörningar i er produktion eftersom anläggningen kommer prestera bättre.

Läckor som uppstår orsakar onödigt slitage på exempelvis kompressorn som då får arbeta hårdare vilket resulterar i tätare behov av service.

Generellt utgör inköpspriset av en kompressor bara 10% av totalkostnaden under dess livslängd. Resterande 90% är huvudsakligen energikostnader.


Vid läckagesökning använder vi oss av ultraljudsmätare vilket innebär att vi kan utföra vissa åtgärder utan att behöva stoppa er produktion. Läckagesökning utförs generellt en gång om året men vi har också kunder som ser positiva resultat i att göra det oftare.
Läckagesökning är ett utmärkt miljömål för att visa på minskad miljöpåverkan genom lägre elförbrukning.

Namnlös design (40).png
bottom of page