top of page
Värmeåtervinning

Värmeåtervinning

Namnlös design (36).png

En tryckluftskompressor används för att förse olika produktionsprocesser med energi i form av tryckluft.

När luften komprimeras i kompressorn

genereras även värmeenergi.

Mängden värmeenergi som produceras är nästan lika stor som den energi som tillförs kompressorns elmotor.

En liten del av denna värmeenergi förblir i den komprimerade tryckluften, vilket kan observeras genom att den utgående tryckluften har en något högre temperatur än den omgivningsluft som tas in i kompressorn.

En ytterligare liten del av värmen överförs till kompressorns omgivning i form av strålningsvärme.

 

Större delen, ungefär 90% av den energi som tillförs, utgörs av värmeenergi. I de flesta fall kan denna värme nyttjas från kompressorn och bidra till värmeproduktion i era lokaler.

bottom of page