top of page
Riskbedömning

Riskbedömning

Namnlös design (43).png

2017 kom arbetsmiljöverket ut med en ny föreskrift gällande trycksatta anordningar. Lagen innefattar bland annat nu kontroll, av inte enbart, tryckkärlet utan alla delar i anläggningen, såsom ledningar, kompressorer, kopplingar med mera.


Lagen innefattar också en årlig riskbedömning av trycklufts-anläggningen som ska utföras av en person med tillräcklig kunskap, som Arbetsmiljöverket uttrycker det.
Vi som leverantör kan hjälpa er att utbilda i kraven kring denna lag och även utföra en riskbedömning så att ni kan vara säkra på att er anläggning följer föreskrifterna korrekt.
Vi tillhandahåller årlig riskbedömning med komplett dokumentation samt en checklista för fortlöpande tillsyn.
Vi utför självklart åtgärder för eventuella brister som kan uppkomma vid riskbedömningen.


Läs mer kring lagen på Arbetsmiljöverkets hemsida:
Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter - Arbetsmiljöverket

bottom of page